ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ က်ိန္းေသသြားၿပီျဖစ္တဲ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ရဲ႕Birthday Show ပြဲႀကီး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ က်ိန္းေသသြားၿပီျဖစ္တဲ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ရဲ႕Birthday Show ပြဲႀကီး