ေနာက္ဆံုးမွာ မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်စ္စစ္ သင္ေတြ႕ရွိသြားျပီဆုိတာ ဒီအခ်က္ (၆)ခ်က္က ေျပာျပေပးႏိုင္

ေနာက္ဆံုးမွာ မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်စ္စစ္ သင္ေတြ႕ရွိသြားျပီဆုိတာ ဒီအခ်က္ (၆)ခ်က္က ေျပာျပေပးႏိုင္

ပိုက္ဆံက ရွာသေလာက္ မေလာက္နိဳင္ဘူးလို႔ ဆိုသူမ်ား ဒီနည္းလမ္း ( ၇ ) ခုကို အသံုးၿပဳႀကည္႔ပါ။

ပိုက္ဆံက ရွာသေလာက္ မေလာက္နိဳင္ဘူးလို႔ ဆိုသူမ်ား ဒီနည္းလမ္း ( ၇ ) ခုကို အသံုးၿပဳႀကည္႔ပါ။

ပရိသတ္ေတြ အရမ္းသိခ်င္ေနတဲ့ သူမရဲ႕ခ်စ္သူေကာင္ေလးကို အလင္းျပလိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့ ပိုပို

ပရိသတ္ေတြ အရမ္းသိခ်င္ေနတဲ့ သူမရဲ႕ခ်စ္သူေကာင္ေလးကို အလင္းျပလိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့ ပိုပို

မိန္းကေလးေတြ အံအားသင့္ၿပီး မနာလိုျဖစ္သြားရတဲ့ အထိေကာင္မေလးတစ္ေယာက္လို လွပေနခဲ့တဲ့ အိစိေကြး

မိန္းကေလးေတြ အံအားသင့္ၿပီး မနာလိုျဖစ္သြားရတဲ့ အထိေကာင္မေလးတစ္ေယာက္လို လွပေနခဲ့တဲ့ အိစိေကြး